سالاد
مرتب سازی بر اساس:
۳۴۹,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان۲۷۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان۲۷۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان۲۷۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان۲۵۹,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان۲۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد گرانا

شیک_خوشمزه_لوکستی
۴۸,۰۰۰ تومان۲۰۹,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان۱۸۴,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
X