سالاد بار

سالاد بار

دسته: سالاد بار

نمایش دادن همه 13 نتیجه

مرتب سازی بر اساس:
- 9% خرید میوه
۳۴۹,۰۰۰ تومان ۳۱۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان۲۷۹,۰۰۰ تومان
- 9% سالاد
۳۴۹,۰۰۰ تومان ۳۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد گرانا

شیک_خوشمزه_لوکستی
۴۸,۰۰۰ تومان۲۰۹,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان۱۸۴,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان۲۷۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان۲۵۹,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان۱۷۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان۲۷۹,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان۲۴۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
X